Hotelmarktstudie Den Haag en omstreken

Hotelmarktstudie Den Haag en omstreken – Den Haag, Nederland

Belangrijkste service: Toerisme en vrije tijd
Locatie: Den Haag, Nederland
Product:

Project beschrijving:

Den Haag heeft een grote hotelmarkt met twee verschillende deelgebieden die ieder een eigen karakter hebben: Den Haag Stad en Den Haag Strand. Er komen regelmatig situaties voor waarin de Gemeente Den Haag ruimtelijke besluiten moet nemen over een stedelijke ontwikkeling met een nieuwe hotelfunctie in één van beide deelgebieden. Daarom heersen bij de Gemeente Den Haag vragen over de huidige kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van de hotelmarkt, hotelontwikkelingsmogelijkheden in de twee deelgebieden en de noodzaak tot het aanpassen van het huidige gemeentelijke hotelbeleid.

 

Horwath HTL is gevraagd om een hotelmarktstudie uit te voeren die als basis zou kunnen dienen voor besluiten omtrent het hotelbeleid, ruimtelijk beleid al dan niet het faciliteren van stedelijke ontwikkelingen met hotelfunctie in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking.

Horwath HTL aanpak: Wij hebben een complete analyse gemaakt van de historische ontwikkeling van de hotelvraag en aanbod, geboekte resultaten, marktsegmentatie en verwachte toekomstige ontwikkeling. Zodoende kan worden geadviseerd over kansrijke concepten die een grotere concurrentiepositie en mogelijk ook aanvullende vraag kunnen realiseren. Daarnaast heeft Horwath HTL ook de kwantitatieve ruimtevraag berekend op basis van een wenselijke bezettingsgraad voor een gezond ondernemersklimaat. Uiteindelijk kon op basis van deze grondige analyses worden geconcludeerd of hoe het huidige beleid functioneert en kan worden verbeterd.  

Project status: 

De Gemeente Den Haag heeft de rapporten gebruikt bij het vaststellen van de haalbaarheid van verschillende hotels.