Hotelmarktstudie Rotterdam

Hotelmarktstudie Rotterdam – Rotterdam, Nederland

Belangrijkste service: Toerisme en vrije tijd
Locatie: Rotterdam, Nederland
Product:

 Project beschrijving:

In Rotterdam hebben de afgelopen jaren veel ontwikkelingen plaatsgevonden, zowel op het vlak van toerisme als op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe hotels. Vanwege de ontwikkelingen in de sector wordt verwacht dat de vragen over balans tussen toeristische economie enerzijds en leefbaarheid anderzijds weer een actueel thema worden. In dat kader is het voor Stadsontwikkeling Rotterdam belangrijk om een helder beeld van het functioneren van de sector te kunnen bieden, zowel vanuit een kwantitatief als kwalitatief perspectief.

Horwath HTL aanpak: In deze studie is ingegaan op het actuele hotelaanbod, segmentering, functioneren (bezetting, kamerprijs, etc.) en de ontwikkelingen door de jaren heen. Tevens is een inzicht gegeven in de vraagkant, inclusief een verwachting voor de toekomst. Hierdoor kan Stadsontwikkeling Rotterdam informatieve besluitvorming doorvoeren omtrent het hotelbeleid.

Project status: De Gemeente Rotterdam heeft de rapporten gebruikt bij het vaststellen van de haalbaarheid van verschillende hotels.