Schadeberekening na omzetderving

Schadeberekening na omzetderving – Amsterdam

Belangrijkste service: Strategisch advies
Locatie: Amsterdam
Product: Strategisch advies

Project beschrijving: Een centraal gelegen hotel in Amsterdam leed schade door de aanleg van de Noord/Zuidlijn. De overlast die veroorzaakt werd door werkzaamheden rondom een metrostation hebben geleid tot een terugloop van de bezettingsgraden en haalbare kamerprijs, met als gevolg lagere opbrengsten per beschikbare kamer.

Horwath HTL aanpak: Om na te gaan of het hotel minder goede resultaten heeft behaald, en dus schade heeft geleden, zijn de kernresultaten vergeleken met die van vergelijkbare hotels.

Aan de hand van de vergelijking is vastgesteld wat de mogelijke omvang van de omzetderving is geweest, wat daarna is vertaald naar de gederfde winsten.

Project status: Inmiddels is een gedeeltelijke compensatie uitgekeerd. De opdrachtgever beraadt zich op vervolgstappen.