Planning en ontwikkeling

Onze projectervaring, periodiek marktonderzoek en onze analysemogelijkheden zijn gericht op alle projecten in de gastvrijheidsbranche. Dankzij onze kennis zijn we in staat relevante kansen en bedreigingen in een vroeg stadium te herkennen en hierbij passende aanbevelingen te bieden voor het bereiken van maximale resultaten. Haalbaarheid van bestaande en van nieuwe projecten toetsen we door te kijken naar toekomstige marktontwikkelingen, de verwachte cashflow en het verwachte rendement te berekenen.

De rapporten van Horwath HTL worden gebruikt door ontwikkelaars, exploitanten, financiële instellingen en investeerders om een onafhankelijk beeld te krijgen van de levensvatbaarheid van projecten. Verder kan Horwath HTL met haar uitgebreide kennis van de markt assisteren bij het kiezen van de juiste managementvorm en welke exploitant het best invulling hieraan kan geven. Daarnaast kunnen wij assisteren bij eventuele onderhandelingen.

Diensten

We bieden de volgende diensten:
• Markt- en financiële haalbaarheidsstudies
• Waarderingen
• Projectoptimalisatie
• Selectie en onderhandeling in huur- of managementcontract
• Grondwaardeberekening
• Strategische planning
• Marktstrategie

Horwath HTL projecten