Persbericht: Dutch Hotel City Index 2019

Persbericht: Dutch Hotel City Index 2019

Date: 4. juni 2019

Amsterdam meest aantrekkelijk voor hotelinvesteerders

Amsterdam is in 2019 de meest aantrekkelijke stad voor hotelinvesteringen. Dit blijkt uit de Dutch Hotel City Index, die tijdens de PROVADA 2019 wordt gepresenteerd door Horwath HTL en ABN AMRO. Ondanks het voornemen van de gemeente Amsterdam om het toerisme naar de stad terug te brengen, blijven de vooruitzichten voor de hotelmarkt gunstig. Naast Amsterdam zijn ook Rotterdam, Schiphol en Den Haag aantrekkelijke hotelsteden.

Amsterdam – vraag stijgt sneller dan het aanbod
Amsterdam is evenals vorig jaar de meest aantrekkelijke hotelstad voor investeerders. De Amsterdamse hotelmarkt behaalt al jaren de hoogste bezettingsgraden en gemiddelde kamerprijzen van Nederland, en de resultaten zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Onder invloed van een stimulerend hotelbeleid in de periode 2007-2015 is het aanbod in Amsterdam de afgelopen jaren sterk gestegen. Het aanbod blijkt echter moeiteloos te zijn opgenomen in de markt, doordat de vraag nog sneller steeg. Nu het hotelbeleid in Amsterdam is omgeslagen en de gemeente zo veel mogelijke nieuwe hotelontwikkelingen wil tegenhouden, neemt de investeringswaarde van de bestaande hotels en hotelprojecten alleen maar toe. De gemeente neemt maatregelen om het toerisme naar de stad terug te brengen, zoals het verhogen van de toeristenbelasting. Tegelijkertijd wordt ook de particuliere verhuur via bijvoorbeeld Airbnb aan banden gelegd. Naar verwachting zullen de komende jaren daarom vooral de goed betalende zakelijke hotelgasten weer in aandeel toenemen. De bezettingsgraden en kamerprijzen van de hotels blijven naar verwachting hoog. De combinatie van een hoge vraag en een beperkt aanbod leidt snel tot hoge rendementen voor hotelinvesteerders.

Rotterdam – hotelstad in opkomst
De hotelmarkt van Rotterdam is gestegen in de Dutch City Hotel Index en is nu de 2e hotelstad van Nederland, na Amsterdam. Rotterdam heeft de afgelopen jaren een omslag doorgemaakt, van bijna puur zakelijke hotelmarkt naar aantrekkelijk toeristisch product. De positie van Rotterdam als hippe bestemming in onder meer de Lonely Planet gids wordt versterkt door moderne nieuwe hotelconcepten als CitizenM, Room Mate en CityHub. Ook voor Rotterdam geldt dat het aanbod snel is toegenomen, terwijl ook de bezettingsgraden en kamerprijzen blijven stijgen.

Haarlemmermeer – spin-off vanuit Amsterdam en Schiphol
De gemeente Haarlemmermeer stijgt snel in de ranking van de Dutch City Hotel Index. De nabijheid van luchthaven Schiphol vormt een aanhoudend toenemende vraaggenerator. Ook het nieuwe hotelbeleid van de gemeente en regio Amsterdam, dat is gericht op spreiding naar de regio, zorgt voor meer vraag naar hotelkamers in Haarlemmermeer. De gemeente rondom Schiphol is hierdoor de grotere steden Den Haag en Utrecht voorbijgestreefd.

Den Haag – stabiele hotelontwikkeling
Den Haag is de vierde hotelstad in de Dutch Hotel City Index, gelijk aan de positie in 2018. De hotelmarkt in Den Haag is vergelijkbaar met die van Rotterdam, maar is de afgelopen jaren minder snel gegroeid. Door de stabiele ontwikkeling is Den Haag een betrouwbare markt voor hotelinvesteerders.

Utrecht – grote nieuwe hotels zorgen voor onrust
Utrecht is dit jaar gedaald in de ranking van Horwath HTL en ABN AMRO, van de 2e naar de 5e plaats. Na jaren van een vrijwel stabiel hotelaanbod, komen nu in korte tijd enkele zeer grote hotelprojecten op de markt. De snelle groei leidt tot enige onrust bij exploitanten en investeerders, die op korte termijn rekening houden met een daling van bezettingsgraden en/of kamerprijzen. Op de iets langere termijn echter zullen de nieuwe hotelproducten ook zorgen voor een impuls in de vraag. Hierdoor zal de hotelmarkt naar verwachting snel in staat zijn het nieuwe aanbod op te nemen.

Amstelveen – hoogste stijger
De gemeente Amstelveen is nieuw in de top 15 van de Dutch Hotel City Index. De gemeente profiteert hierbij voor een groot deel van de ligging tegen Amsterdam aan. Door de komst van enkele zeer grote hotels naar Amstelveen, is het totale aanbod van hotelkamers in de stad in drie jaar tijd verzesvoudigd. Toch zijn de vooruitzichten positief: verwacht wordt dat de hotels feitelijk onderdeel zullen worden van de hotelmarkt van Amsterdam. Voor hotelontwikkelingen in de komende jaren is de gemeente Amstelveen terughoudender. Hierdoor kan de markt naar verwachting snel stabiliseren.

Dutch Hotel City Index van Horwath HTL en ABN AMRO
De Dutch Hotel City Index wordt gepubliceerd door Horwath HTL in samenwerking met ABN AMRO. De index is een ranking van de 15 Nederlandse steden die het meest interessant zijn voor hotelinvesteerders. Voor de aantrekkelijkheid voor investeerders is gekeken naar de ontwikkelingen in zes categorieën. Het meeste gewicht is hierbij gegeven aan de hotelmarkt (bezettingsgraden en kamerprijzen), het aanbod (huidig en toekomstig) en de economische ontwikkelingen. Minder zwaar wegen ook de vastgoedmarkt, demografische ontwikkeling en duurzaamheid mee. De scores en weging leiden tot de volgende ranking.

Dutch Hotel City Index 2019

 

Rank Stad Index
1 Amsterdam 189
2 Rotterdam 185
3 Haarlemmermeer 179
4 Den Haag 178
5 Utrecht 172
6 Almere 169
7 Eindhoven 168
8 Amstelveen 160
9 Groningen 159
10 Haarlem 158
11 Leiden 157
12 Maastricht 153
13 Enschede 147
14 Amersfoort 147
15 Noordwijk 140

Bron: Horwath HTL