Persbericht: Omzet hotelmarkt is na corona terug op niveau, maar kosten zijn sterk gestegen

Persbericht: Omzet hotelmarkt is na corona terug op niveau, maar kosten zijn sterk gestegen

Date: 12. september 2023

De Nederlandse hotelmarkt is grotendeels hersteld van de coronacrisis. Dit blijkt uit het nieuwe HOSTA rapport van Horwath HTL, dat dinsdag 13 september wordt gepresenteerd tijdens het Horwath HTL Hotel Event 2023. De bezettingsgraden zijn nog niet volledig hersteld, maar verbeteren sterk. Mede door de hoge inflatie zijn de gemiddelde kamerprijzen gestegen tot recordniveau. Hierdoor is de omzet voor het gemiddelde hotel weer even hoog als voor het start van de crisis. Door de sterk gestegen kosten blijft de gemiddelde winst echter laag.

 

Hotelmarkt 2022: sterk herstel

De bezettingsgraad van de Nederlandse hotels steeg in 2022 tot 65,8%. Dit is ruim 27 procentpunten boven het niveau van 2021 (38,6%), maar nog altijd 12 procentpunten onder het recordniveau van 2019 (78,2%).

De gemiddelde kamerprijs is in 2022 sterk gestegen. Door de coronacrisis daalde de gemiddelde kamerprijs van € 120 in 2019 tot € 88 in 2021. In 2022 is echter een gemiddelde kamerprijs van € 134 gerealiseerd. Dit is een stijging van 52% ten opzichte van 2020, en een stijging van 12% ten opzichte van 2019.

 

Door het herstel in de gemiddelde bezettingsgraden en de stijging van de gemiddelde kamerprijzen is de RevPAR, de omzet per beschikbare hotelkamer, gestegen van € 35 tot € 88, en stijging van ruim 150%. Doordat in 2022 ook het hotelrestaurant, zalen en overige voorzieningen weer meer gebruikt werden, steeg de totale omzet nog sneller. De totale omzet per beschikbare hotelkamer (TRevPAR) steeg van € 64 in 2021 tot € 153 in 2022, een stijging van bijna 40%. Ten opzichte van 2019 is de totale omzet met 5% gestegen.

 

Kostenstijgingen

De exploitatiekosten voor hotels in Nederland zijn sterk gestegen sinds de coronacrisis. De landelijke inflatie (cpi) steeg van 1,3% in 2020 tot 2,7% in 2021 en 10,0% in 2022. De gemiddelde prijsstijging sinds 2019 is daarmee ruim 14%. Voor hotels in Nederland lag de gemiddelde kostenstijging nog hoger. Met name de personeelskosten en de energiekosten zijn tussen 2019 en 2022 sterk gestegen.

 

De winstgevendheid van de Nederlandse hotels staat hierdoor nog altijd onder druk. Uitgedrukt als percentage van de omzet is het bedrijfsresultaat in 2022 circa 31,5%. In 2019 was dit nog 41,3%. Het bedrijfsresultaat per beschikbare hotelkamer was € 48 in 2022. Ten opzichte van 2021 is de winst per hotelkamer bijna verviervoudigd, maar ten opzichte van 2019 is de winst met bijna 20% gedaald.

 

Hotelmarkt 2023: aanhoudend herstel

De resultaten over het eerste halfjaar van 2023 geven aan dat het herstel aanhoudt, voor zowel de bezettingsgraden als de gemiddelde kamerprijzen. Op basis van de huidige resultaten verwachten de hoteliers dat de landelijke bezettingsgraad in 2023 zal uitkomen op circa 72%. Naar verwachting komt de gemiddelde kamerprijs dit jaar uit op circa € 146. De omzet per kamer zou hiermee uit kunnen komen op € 105; circa  12% boven het niveau van 2019. Omdat dit nog altijd lager is dan de totale inflatie sinds 2019, wordt verwacht dat het winstpercentage nog niet hersteld zal zijn.

 

 

 

Hotelmarkt Amsterdam & Schiphol presteert boven verwachting

De hotels in de regio Amsterdam & Schiphol werden in 2020 het hardst geraakt door de coronacrisis, en hebben in 2021 maar een minimaal herstel kunnen laten zien. In 2022 presteert de hotelmarkt in de hoofdstedelijke regio echter boven verwachting. De bezettingsgraad verdubbelde bijna, van 31,4% in 2021 naar 62,3% in 2022. Dit is nog altijd 23 procentpunten onder het niveau van 2019 (85,3%).

 

De gemiddelde kamerprijs in Amsterdam & Schiphol steeg zeer sterk, van € 95 tot € 170. Hierdoor ligt de gemiddelde kamerprijs circa 12,6% boven het niveau van 2019.

 

Door de hogere kamerprijzen steeg de omzet per beschikbare kamer met ruim 250%, van € 30 naar € 106. Dit is echter nog altijd bijna 18% onder het niveau van 2019 (€ 129).

 

De huidige resultaten en projecties voor Amsterdam & Schiphol geven een verder herstel aan. Wanneer dit doorzet, zullen de Amsterdamse hotels het jaar 2023 afsluiten met een bezettingsgraad van circa 72% en een gemiddelde kamerprijs van € 189. De omzet per kamer kan hierdoor uitkomen op € 136, iets boven het nvieau van 2019.

 

 

HOSTA 2023

Het HOSTA 2023 rapport is een publicatie van adviesbureau Horwath HTL. Het rapport geeft de resultaten weer van de hotellerie in Nederland, België en Luxemburg. Aan het onderzoek werken jaarlijks ruim 400 drie-, vier- en vijfsterrenhotels in de Benelux mee.

 

Presentatie

Het HOSTA 2023 rapport wordt gepresenteerd tijdens het Horwath HTL Hotel Event 2023, dat dinsdag 12 september wordt georganiseerd door Horwath HTL en ABN AMRO.