Persbericht: Hotelmarkt herstelt snel, maar nieuwe crisis dreigt

Persbericht: Hotelmarkt herstelt snel, maar nieuwe crisis dreigt

Date: 12. september 2022

De Nederlandse hotelmarkt is nog maar nauwelijks hersteld van de coronacrisis, maar de volgende crisis lijkt eraan te komen. Na de historisch grote terugval in 2020 als gevolg van de reisbeperkingen en afstandsmaatregelen tijdens de coronapandemie, lieten de hotelbezettingen en gemiddelde kamerprijzen in 2021 een licht herstel zien. Dit blijkt uit het nieuwe HOSTA rapport van Horwath HTL, dat dinsdag 13 september wordt gepresenteerd tijdens het Horwath HTL Hotel Event 2022. Sinds het einde van de laatste lockdown in maart, lijkt de hotelmarkt in 2022 sterk te herstellen. Voor 2023 wordt echter rekening gehouden met een vertraging in het herstel, als gevolg van de dreigende wereldwijde economische terugval. In 2024 volgt naar verwachting een doorstart.

 

 

Hotelmarkt 2021: licht herstel

In 2020 zorgden de gevolgen van de coronacrisis voor de sterkste terugval ooit in de Nederlandse hotelresultaten. De landelijke bezettingsgraad kelderde van een recordhoogte in 2019 op (78,2%) tot een historisch dieptepunt in 2020 (34,4%). In 2021 heeft de hotelmarkt een licht herstel gerealiseerd, met een gemiddelde bezettingsgraad van 39,2%. Ook de gemiddelde kamerprijs steeg enigszins, van € 87 in 2020 tot € 88 in 2021. In 2019 lag de gemiddelde kamerprijs nog op € 120. Het herstel van zowel de bezettingsgraden als de gemiddelde kamerprijzen resulteerde in een stijging van de omzet per kamer in de Nederlandse hotels met 13%, van € 30 tot € 34 per kamer. Dit is nog altijd 64% onder het niveau van 2019, toen een omzet per kamer van € 94 werd gerealiseerd.

 

Hotelmarkt 2022: groeiversnelling

In de eerste maanden van 2022 had de Nederlandse hotelmarkt nog altijd te lijden onder de lockdown. Na het opheffen van de laatste beperkende maatregelen in maart 2022 is echter een sterk herstel zichtbaar. Wanneer het herstel in de tweede helft van 2022 doorzet, kan de landelijke bezettingsgraad naar verwachting uitkomen op circa 62%. De gemiddelde kamerprijs laat eveneens een versnelde groei zien in 2022, onder meer als gevolg van de hoge inflatie. Naar verwachting komt de kamerprijs dit jaar uit op circa € 125. De omzet per kamer zou hiermee uit kunnen komen op € 78; ruim het dubbele van het niveau in 2021, maar nog altijd 17% onder het niveau van 2019.

 

Hotelmarkt Amsterdam & Schiphol maakt een inhaalslag

De hotels in de regio Amsterdam & Schiphol werden in 2020 het hardst geraakt door de coronacrisis, en hebben in 2021 maar een minimaal herstel kunnen laten zien. De bezettingsgraad, die was gedaald van 85,3% in 2019 tot 26,3% in 2020, bleef zeer laag op 28,1%. De gemiddelde kamerprijs in Amsterdam & Schiphol daalde opnieuw, van € 101 tot € 99. In 2019 was de kamerprijs hier nog € 151. De omzet per kamer steeg hierdoor minimaal tot € 28 in 2021, na eerder te zijn gedaald van € 129 tot € 27.

 

De huidige resultaten en projecties voor Amsterdam & Schiphol geven echter een bovengemiddeld herstel aan. Wanneer dit doorzet, zullen de Amsterdamse hotels het jaar 2022 afsluiten met een bezettingsgraad van circa 63% en een gemiddelde kamerprijs van € 155. De omzet per kamer kan hierdoor uitkomen op € 97, een stijging van bijna 250% ten opzichte van 2021. Ook hier geldt echter dat de omzet per kamer nog altijd 25% onder het niveau van 2019 zal blijven.

 

 

 

Nieuwe bedreigingen

Ondanks de sterke groei in 2022 is de hotelmarkt zeker nog niet volledig hersteld van de coronacrisis. Het is onzeker of het herstel in 2023 kan doorzetten, omdat verschillende bedreigingen gelden voor zowel de vraag als de aanbodzijde van de hotelmarkt. Enerzijds hebben de hotels te kampen met de inflatie, energiekosten, economische onzekerheden en personeelstekorten die in meer of mindere mate voor de gehele Nederlandse economie gelden. Voor de hotels in Amsterdam komt daarbij dat de prijsontwikkeling onder druk staat door dreiging van verdere verhogingen van de toch al zeer hoge toeristenbelasting. De inflatie zal naar verwachting afnemen in 2023, maar de economische groei dreigt te stagneren. De negatieve invloeden die de economie raken worden op dit moment nog niet gevoeld in de hotellerie, maar kunnen wel een remmend effect hebben in 2023.

 

Voor 2023 wordt daarom rekening gehouden met opnieuw slechts een lichte groei/herstel voor de Nederlandse hotelmarkt, met een bezettingsgraad van circa 64% en een gemiddelde kamerprijs van circa € 133. Ervan uitgaande dat ook de economie in de tweede helft van 2023 weer aantrekt, wordt in 2024 ook weer een sterkere groei in de hotelmarkt verwacht. Naar verwachting kan de landelijke bezettingsgraad dan in 2025 uitkomen op 78%, gelijk aan het niveau van 2019. Mede als gevolg van de huidige inflatie zal de gemiddelde kamerprijs in 2025 kunnen uitkomen € 142, 18% hoger dan in 2019.

 

HOSTA 2022

Het HOSTA 2022 rapport is een publicatie van adviesbureau Horwath HTL. Het rapport geeft de resultaten weer van de hotellerie in Nederland, België en Luxemburg. Aan het onderzoek werken jaarlijks circa 400 drie-, vier- en vijfsterrenhotels in de Benelux mee.

 

Presentatie

Het HOSTA 2022 rapport wordt gepresenteerd tijdens het Horwath HTL Hotel Event 2022, dat dinsdag 13 september 2022 wordt georganiseerd door Horwath HTL en ABN AMRO.