USA Hotel Market: Trends & Analysis

By Marco van Bruggen on 22. april 2020

Market Report USA Hotel Market Trends Analysis scaled 1

De Amerikaanse hotelbranche stond al een jaar zonder groei te wachten. De reële bbp-groei, bijna altijd een betrouwbare indicator voor hotelprestaties, was in 2019 voor het eerst in tien jaar gedaald als gevolg van lagere investeringen, hogere invoertarieven en een afnemende wereldwijde groei. Ook de groei van de RevPAR is in 2019 afgenomen, van een 10-jaarsgemiddelde van 3,2% naar de huidige 0,9%.

Door de COVID-19 pandemie, een externe schok die de ontwikkeling van de Amerikaanse en de wereldeconomie heeft verstoord, hebben economen en brancheanalisten hun prognoses moeten herzien om rekening te houden met de impact ervan en om de timing en aard van het herstel te projecteren.

.

De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn:

Ondanks de lagere groeipercentages, behaalde de hotelsector in de VS in 2019 absolute records in 4 van de 5 belangrijkste kengetallen (de bezettingsgraad bleef gelijk):

  • $131.21 ADR
  • $86.76 RevPAR
  • 1.9 miljard kamernachten beschikbaar
  • 1.3 miljard verkochte kamernachten

De verwachting voor 2020, inclusief de gevolgen van de pandemie zijn:

  • 37.9% Occupancy (-42.6%)
  • $112.91 ADR (-13.9%)
  • $42.84 RevPAR (-50.6%)

De verwachting voor 2021, bij een herstel na de pandemie zijn:

  • 59.7% Occupancy (+57.3%)
  • $117.05 ADR (+3.7%)
  • $69.86 RevPAR (±63%)

Net als bij eerdere recessies, zal de binnenlandse vraag naar hotelverblijf – gevoed door goedkope brandstoffen en de versoepeling van lockdown-maatregelen – de eerste zijn die weer herstelt, gevolgd door zakelijke individuele gasten en zakelijke groepen, wanneer het gevoel van veiligheid weer terugkomt.

Marco 1

About the author

Marco van Bruggen mvanbruggen@horwathhtl.com