Hotel Management Agreements

By Marco van Bruggen on 16. juni 2020

IR Hotel Management Agreements scaled 1

Hotel Management Agreements: het creëren van een ‘win-win’-relatie

Hoewel de toekomst niet perfect kan worden voorspeld, kunnen er afspraken worden gemaakt die de mogelijkheid bieden van om snel actie te nemen. De COVID-19-pandemie heeft extra druk uitgeoefend op hoteleigenaren en exploitanten, wat op zijn beurt heeft geleid tot verdeeldheid tijdens een kritieke periode. In tijden als deze, komen eigenaren en exploitanten tot de ontdekking dat de voorwaarden van hun Hotel Management Agreement (HMA), die ze destijds duidelijk hadden gemaakt, de tand des tijds niet doorstaan.

Waarom is het essentieel dat een HMA een win-win is?

Sommigen worden wellicht ‘ruw wakker geschud’, maar misschien moet je het zien als een ‘vuurproef’ voor de HMA. In dit rapport bespreken we eerst het belang van een ‘win-win’ HMA en wat het verschil maakt. Vervolgens beschrijven we de drukpunten van een HMA die vaak onderwerp van discussie zijn, zoals de termijn, vergoedingen, gecentraliseerde diensten, prestatietest en de termen die in de meeste overeenkomsten voorkomen. Ten slotte sluiten we af met richtlijnen voor hoteleigenaren over de beste methoden om een ​​win-win HMA te bereiken.

Anatomie van een hotelbeheerovereenkomst

1. Termijn (hersenen)
2. Beheerskosten (botten)
3. Gecentraliseerde diensten (spieren)
4. Prestatietest (lever)
5. Termen in de overeenkomst (hart)

Marco 1

About the author

Marco van Bruggen mvanbruggen@horwathhtl.com