Slide 1
Horwath HTL Hotel Taxaties
Slide 2
Wereldwijd maar dan 2000 succesvol uitgevoerde hotel taxaties

Video Viewpoint

Links

Selecteer professionele diensten
Per klant type
Per type dienst

Horwath HTL Taxaties
Expert en professionele rapporten

Horwath HTL levert onafhankelijke taxaties, gebaseerd op de huidige markt. Wij hebben experts in dienst die in het bezit zijn van een RICS accreditatie en ervaring hebben in vele verschillende markten. Horwath HTL deskundigen leveren een onafhankelijke en helder onderbouwde waardering.

Hospitality activa, zoals hotels en resorts, kunnen complexe vastgoedvraagstukken opleveren. De waarde van grond en het vastgoed zijn doorgaans sterk afhankelijk van operationele prestaties. Die prestaties zijn gevoelig voor een grote marktschommelingen, locatie problemen, beheer en kennen hogere investeringen dan in andere vormen van onroerend goed, zoals kantoren of detailhandel. De waardering van vastgoed en bedrijven in de gastvrijheidsbranche vereist kennis van de lokale markt en producten. Horwath HTL wordt vaak ingezet door hoteleigenaars, kredietverstrekkers en exploitanten om hun beleggingsrendementen te optimaliseren.

We maken gebruik van een geavanceerd Discounted Cash Flow (DCF) model. Deze benadering is erkend als de standaard voor beleggers in horecavastgoed. Ervaren beleggers gebruiken vervangingswaarde en de verkoopvergelijkingen doorgaans alleen als secundaire referenties. Het DCF-waardering proces omvat een grondige evaluatie van de markt, kwantificering van de huidige en toekomstige vraag en aanbod van hotels en projectie van de potentiële operationele en financiële prestaties op basis van de beoordeling van de concurrentiepositie, eigenschappen en kenmerken van het horecavastgoed. Er wordt een disconteringsvoet vastgesteld op basis van gangbare investerings- en financieringstrends. De gewogen gemiddelde kosten van het eigen en vreemd vermogen worden vervolgens toegepast op de verwachte netto kasstromen. Op basis hiervan wordt de geaggregeerde Contante Waarde afgeleid.

Soms moet rekening worden gehouden met strategische herpositionering door rebranding en / of verbeteringen van kapitaal.

Horwath HTL activawaarderingen worden beschouwd als onafhankelijke, deskundige adviezen en een voorwaarde voor:

 • Kopers, Investeerders en Fondsen – voor verwerving of vervreemding van enkele panden of portefeuilles
 • Eigenaren en ontwikkelaars – voor het structureren van de financiering of verkoop van activa
 • Banken en financiële instellingen – voor pre-hypotheek review of work-out en insolventie

Soorten projecten:

 • Aankoop van gronden (met behulp van residuele grondwaarde analyse)
 • Activa transactie
 • Eigen vermogen / Vreemd Participatie
 • beoordeling herfinanciering
 • Due diligence voor acquisities of desinvesteringen
 • Beursnotering
 • Basis voor joint venture of partnership structurering
 • Asset herwaardering voor balansdoeleinden

Onze waarderingsdiensten omvatten verder:

 • Taxaties van hotel management en franchise bedrijven
 • beroep bij onroerend goed belastingaanslag en getuige-deskundige in rechtszaken
 • Accountancy doeleinden –jaarlijkse taxaties worden uitgevoerd voor een verscheidenheid van exploitanten, beleggers en eigenaren.
 • Haalbaarheid – uitgevoerde studies over de hele wereld van de levensvatbaarheid van hotels, zowel nieuwe ontwikkelingen, conversies als bestaande activiteiten
 • Getuige deskundige namens verhuurders en huurders, zowel als namens beleggers en verzekeraars.

Success Stories

 • Valuation

  WestCord hotel portfolio, Nederland

  Categorie: RICS taxatie van Hotel portfolio

  Project beschrijving: WestCord hotels heeft Horwath HTL de opdracht gegeven voor de taxatie van zowel het vastgoed als de exploitatie van elf van hun hotels. De taxaties zijn uitgevoerd aan de hand van de International Valuation Standards, zoals beschreven in het RICS Red Book.

  Lees meer
Bekijk alle projecten