Monitoring hotelmarkt gemeente Utrecht, Nederland

Categorie: Monitoring van de lokale hotelmarkt in de gemeente Utrecht

Project beschrijving: Naar aanleiding van eerder voor de gemeente Utrecht opgestelde rapporten, heeft de gemeente Horwath HTL gevraagd om de huidige hotelmarkt voor de regio in kaart te brengen waarbij tevens een prognose is gedaan voor de periode 2017-2024.

Horwath HTL aanpak: Na het analyseren van de vraag- en aanbodzijde, onderzoeken van andere segmenten, doelgroepen, short stay en particuliere verhuur, een berekening van de marktruimte en confrontatie met planaanbod, is Horwath HTL tot een conclusie en advies gekomen.

Project status: Het monitoren van de hotelmarkt in de gemeente Utrecht is inmiddels afgerond en het rapport kan door de gemeente worden gebruikt om hun toekomstige beleid omtrent hotels op te baseren.