Alle Horwath HTL Producten en Diensten
Wereldwijde marktleider in consulting

Onze ervaring heeft ons geholpen om een scala aan producten voor alle markten en alle delen van de cyclus te ontwikkelen. Deze diensten worden ondersteund door een niveau van deskundigheid dat verder gaat dan operationele ondersteuning of asset management, dankzij onze relatie met Crowe Horwath International, een van ‘s werelds grootste financiële dienstverlenende organisaties.

Financiële verantwoording

Wij kunnen u ondersteunen met het volledige proces van financiële verantwoording en management overzichten van uw bedrijf, resulterend in een uitgebreid verslag van de sterke en zwakke punten en een overzicht waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Taxaties

Hospitality accommodaties moeten worden gewaardeerd op going-concern basis, waardoor de waardering ervan een complex vraagstuk is. Ons team van gediplomeerde en gecertificeerde specialisten is niet alleen onderlegd in waarderingsmethodologie maar heeft een intensieve betrokkenheid bij de gastvrijheidsbranche. Op basis van hun uitgebreide kennis en ervaring worden zij vaak gevraagd door onroerend goed eigenaren, commerciële kredietverstrekkers, verzekeraars en overheden.

Asset Management

Met onze expertise in de gastvrijheidsbranche, uitgebreide operationele ervaring en analytisch vermogen, kunnen we optreden als vertegenwoordigers van deeigenaar met een assertieve aanpak van de uitvoering van strategieën en praktijken om de cash flow te verbeteren, maximaal rendement te realiseren en verbeteringen door te voeren op lange termijn voor de verhoging van de intrinsieke waarde.

Benchmarking

Een schat aan gegevens verzameld uit alle delen van het hotel werking stelt ons in staat Winst en Verlies rekeningen te benchmarken en te adviseren over verbetering van de kasstromen en de productiviteit.

Best Practice Analysis

Ons hotel deskundigen weten wat er nodig is om te zorgen voor topprestaties op alle gebieden van uw bedrijf. We voeren hiertoe analyses en evaluaties uit en geven aanbevelingen hoe de interne processen kunnen worden aangepast.

Kosten / Baten analyse van investeringen

Met onze brede financiële expertise en jarenlange ervaring van de horeca, kunnen we zorgen voor een grondige en onafhankelijke kosten / baten-analyse van uw investeringsplannen. Op basis hiervan kunt u uw kapitaal zo efficiënt mogelijk kunt inzetten.

Fusies en overnames

Onze jarenlange ervaring in meer dan 50 verschillende markten, met zowel enkele vastgoedobjecten als portfolio beleggingen, biedt ons de mogelijkheid deskundig advies te bieden aan kopers en verkopers van hotels en portfolios.

Master Planning

Binnen ons netwerkt is een grote ervaring met grootschalige Master Planning. Met behulp van uitgebreide site en marktanalyse, kunnen we de levensvatbaarheid bepalen van ontwikkelingen, zowel vanuit marketing als een financieel en investeringsperspectief.. Wij zijn gewend te werken in multi-disciplinaire teams waarmee vanuit uiteenlopende invalshoeken grote projecten kunnen worden geanalyseerd. Op basis hiervan kunnen beleidsplannen worden opgesteld en de grote lijnen van het gebruik van delen land worden uitgezet.

Due Diligence

Wanneer principe afspraken zijn gemaakt over een aankoop van een bedrijf of vastgoed, is het vaak noodzakelijk om een due diligence uit te voeren om de feiten te toetsen die de beslissing moeten staven en ondersteunen. Dit betreft onderzoek van de financiele situatie, wettelijke verplichtingen, klantgegevens en andere documenten.

Best mogelijke inzet van landelijke gebieden

We onderzoeken of de voorgestelde hotel ontwikkelingen aan alle criteria voldoen, zoals de wettelijk eisen, bouwkundige eisen, financiële haalbaarheiden het meest productieve gebruik van de grond. Onze rapporten worden, gebruikt door banken en andere financiële instellingen, maar ook ontwikkelaars en bouwers vragen hier vaak om voordat u begint met een project.

Hotel Management Company Selectie en contractonderhandelingen

Het selecteren van een beheermaatschappij (voor hotels, resorts en appartementen) en het onderhandelen over een management contract zijn essentieel voor het bereiken van de optimale ROI en het onderhouden van intrinsieke waarde. Horwath HTL heeft hier veel ervaring mee en kan u assisteren bij het opzetten van een goed contract.

Insolventie / surseance van betaling

Horeca bedrijven vragen specialistische vaardigheden en een goede bewaking van de cijfers tot op detailniveau. Bij rechtszaken en arbitrage, maar ook bij een financiele herstructurering kan Horwath HTL u van dienst zijn om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Investeringen en desinvesteringsstrategie

Horwath HTL heeft een bewezen track record in het leveren van duidelijk advies aan een breed scala van klanten, waaronder banken, onroerend goed en hoteleigenaren en financiële investeerders. We zullen ons richten op een duidelijke beleggingsstrategie die rekening houdt met de huidige marktomstandigheden, wensen van klanten en de business cyclus van de markt in kwestie.

Litigation Support

Wij kunnen u helpen met vele facetten van een rechtszaak. Onze ervaren professionals hebben expertise op het gebied vanexploitatie, marketing, financien, waardering, investeringen, en verkoop en ontwikkeling. Ons team bestaat mede uit Gecertificeerde accountants die kunnen helpen bij geschillen in private en publieke ondernemingen of audit vraagstukken. Onze taxatiediensten kunnen ondersteunend werken met betrekking tot leningen, faillissementen, herfinanciering, trainingen, en andere bijkomende zaken in verband met de waardebepaling. Onze consultants kunnen heldere strategieën ontwikkelen en optreden als getuige-deskundigen in rechtszaken.

Ondersteuning bij aanvragen leningen

Onze adviseurs werken met u samen voor de aanvraag en onderbouwing van leningen bij financiële instellingen.

Markt-en financiële haalbaarheidsstudies

Horwath HTL staat bekend om de inzichtelijke en onafhankelijke haalbaarheidsstudies. Wij bieden een onpartijdige en goed onderbouwde beoordeling van levensvatbaarheid van projecten aan eigenaren, ontwikkelaars, investeerders, exploitanten, kredietverstrekkers en andere belanghebbende derden die voor het maken van de planning, investeringen en / of de financiering vertrouwen op deze studies. Het identificeren en definiëren van de specifieke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsanalyse. Wij bieden voor de uitvoering hiervan een een ongeëvenaarde kennis van de markt en de concurrentieverhoudingen. Deze is gebaseerd op onze regionale ervaring, vele marktonderzoeken en analytische capaciteiten. We kunnen aanbevelingen doen met betrekking tot het concept en de benodigde faciliteiten, zodanig dat het projectop de langere termijn concurrentievoordelen, cashflow en daarmee de waarde van het totaal zal weten te maximaliseren.
Een geloofwaardige haalbaarheidsstudie is een belangrijke eerste stap in een project en wordt meestal vereist door:
Eigenaren en ontwikkelaars voor interne projectevaluatie,
financiële instellingen en investeerders voor investeringsbeslissingen;
Hotel Management Companies voor projectevaluatie, en
Architecten en ontwerpersvoor facilitaire eisen en ontwerp parameters.

Market Entry Strategy

We hebben de plaatselijke experts in kantoren over de hele wereld met een ongeëvenaarde en diepgaande ervaring van hun thuismarkten. Op basis van hun expertise, kunnen wij een scherpe analyse opstellen voor de toegang tot een markt, op basis van het aanbod, merkverzadiging, mogelijkheden binnen een bepaald marktsegment, SWOT-analyse en uw financiële doelstellingen.

Operationele Reviews

Bij operationele reviews wordt een intensieve analyse uitgevoerd van interne zaken van een hotel. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van operationele strategieën om de winstgevendheid te verbeteren. Deze kunnen omvatten:

 • Evaluatie van de markt van het hotel en verbeteringsvoorstellen voor positionering
 • Analyse van handleidingen, verkoop en marketing, financiële geschiedenis, budgetten, beleid en een procedure handleidingen, arbeidsovereenkomsten, de CV’s van de belangrijkste leden van het managementteam, en andere documenten die betrekking hebben op het functioneren van het hotel.
 • Interviews met managers, afdelingshoofden en geselecteerde lijnmedewerkers om hun verantwoordelijkheden en manieren van werken te bepalen
 • Het beoordelen van de diverse systemen en controles, het evalueren van de inkomsten genererende mogelijkheden, voorstellen voor kostenbeheersingprocedures en cash flow doelstellingen, en benchmarking prestaties, en inzicht in inkomsten en uitgaven.
 • Vertegenwoordiging van deEigenaar in beroepszaken met betrekking tot onroerende zaakbelasting
 • Waarden van onroerend goed zijn drastisch gedaald in de afgelopen paar jaar en eigenaren streven om hun onroerende zaakbelasting te verminderen. Om dit te bereikenis vaak een expert beoordeling van de waarde van uw hotel gewenst, die uw fiscaal adviseur kan gebruiken om argumenten te bieden aan de belastingdienst

Horwath HTL heeft vele hotel taxaties uitgevoerd en heeft deskundigpersoneel dat taxatie van grond en opstallen kan uitvoeren. Ook worden we vaak gevraagd om een second opinion uit te voeren op door anderen opgestelde taxaties.

Pre-leningen Beoordeling

Wij bieden praktische pre-leningen advies aan kredietnemers en kredietverstrekkers, de vraag of de financiering in kwestie is voor uitbreiding, overname of wijziging van een bestaande faciliteit.
Wij kunnen u adviseren over alle aspecten van een subsidieaanvraag van de beoordeling van de onderliggende gezondheid van een bedrijf en eventuele beveiligings-en servicemogelijkheden problemen, aan de kredietgever te beschermen, om te adviseren structuur en de prijzen voor bepaalde voorzieningen. We kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het waarborgen dat zowel lener en uitlener deal risico’s, prijzen en toekomstverwachtingen te begrijpen.

Product Conceptualisering

Met onze ervaring van vele duizenden hotel en mixed-use ontwikkelingen, zijn wij uniek gekwalificeerd om u te helpen met het ontwikkelen van het concept voor uw project. De service die wij bieden harnassen van de vaardigheden van de beste ontwerpers, architecten en projectmanagers en gaat verder dan de essentiële pre-ontwikkeling van haalbaarheidsstudies en het gebruik van land-analyse.

Project kapitalisatie en financiële structurering

Wij kunnen u helpen met de financiering van projecten op een aantal manieren:

 • Geavanceerde financiële modellering en gevoeligheidsanalyse bieden uitgebreid advies over de meest kosteneffectieve financiële structurering en financiering van projecten combinaties.
 • Financiering bedrijven en financieringsinstellingen overweegt een belegging kan aandringen op onze zeer gerespecteerde haalbaarheid en de waardering van activa rapporten.
 • Onze contacten gelegd met een uitgebreid netwerk van investeerders, institutionele fondsen en investeringen brokers bieden een effectieve ingang voor klanten en potentiële financieringsbronnen.
 • We co-host en sponsor internationale conferenties die het samenbrengen van de industrie de grootste spelers, met inbegrip van ‘s werelds top hotel management bedrijven, investeerders, geldschieters en ontwikkelaars, om opkomende regionale en internationale trends en netwerk met betrekking tot specifieke projecten en mogelijkheden te bespreken.

Herpositionering Strategie en Analyse

Als het gaat om de ontwikkeling van een herpositionering strategie om de waarde van een eigenschap te maximaliseren, zijn erkende deskundigen. Marktomstandigheden, een verandering van eigendom en defecte branding kunnen allemaal bijdragen tot een underperformance en onze ervaren teams werken met eigenaren om de problemen te identificeren, dan raden en een strategie uit te voeren met de beste kans op succes.

Resterende Land Waardering

Horwath HTL taxateurs zijn experts in het resterende land waardering en zal de som geld die beschikbaar is voor aankoop van grond op basis van de ingevulde ontwikkeling minus de kosten van de ontwikkeling (inclusief winst) worden gekwantificeerd. Onze ervaring ligt in de schatting van de inflatie, financiën termen, rente en de kasstroom tegen een programma termijn.

Strategic Management en Planning

Onze ervaring in strategische planning en uitvoering is uitgebreid en we kunnen samenwerken met uw management team, of direct met de Raad, om uw strategische en change management strategie te evalueren.

Ontwikkeling van het toerisme Strategie

We werken samen met lokale of nationale toeristische organisaties, landen, regio’s of gemeenschappen, die een grondige diagnose van het gebied in kwestie, en een voorstel voor het ontwikkelen van een toerisme en recreatie strategie met een vijf tot tien jaar actieplan. Indien gewenst kunnen wij ook een masterplan voor strategische locaties en het uitvoeren van een audit van de bestaande toeristische activiteiten. De verdere werkzaamheden kunnen onder meer de ontwikkeling van een merkstrategie voor het gebied en de tenuitvoerlegging ervan in een een tot drie jaar.

Toerisme Economische Impact Studies

Onze rapporten overwegen een heel scala aan effecten, met inbegrip van de inkomsten die rechtstreeks door het toerisme, het indirecte effect van nieuwe werkgelegenheid en spin-off voordelen zoals verhoogde belastinginkomsten en nieuwe investeringen. Daarnaast zijn we in staat de ontwikkeling van een actieplan om ervoor te zorgen dat uw grondgebied alle potentiële economische voordelen maximaliseert.

Toerisme overheidsbeleid Evaluatie

Na precies wat de evaluatie kwesties moeten worden beschouwd gedefinieerd, zullen wij een rapport dat definitieve antwoorden op basis van uitgebreid veldwerk, met inbegrip van enquêtes en interviews geeft. Indien gewenst kunnen we dan bouwen op dit werk voorstellen om de relevantie, doeltreffendheid en samenhang van het bestaande overheidsbeleid te verbeteren te ontwikkelen.

Toerisme Brand Strategy

Onze wereldwijde aanwezigheid geeft ons een uniek perspectief op de uitdagingen van het creëren van een sterk merk dat in sterk concurrerende wereldwijde markt. Het rapport bieden wij ook een grondige analyse van de bestaande uw grondgebied van de merkwaarden en identiteit en een strategisch plan voor het bereiken en handhaven van een meer effectieve positionering.

Transaction Management en Afsluiting

Wij zullen met de koper of verkoper van elke transactie zo soepel mogelijk te maken. Dat geldt ook voor het adviseren over de juiste proces, due diligence en helpen je door de laatste, vaak complexe financiële stadia, wanneer grote vaardigheid en subtiliteit vaak nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Onze unieke kracht ligt in onze ongeëvenaarde ervaring van alle soorten van transacties in alle mogelijke markt staat.

Taxatie

Of het nu een enkele eigenschap of een internationale portefeuille, kunnen wij zorgen voor een onafhankelijke en eerlijke marktwaardering. De waardering team bestaat RICS en MAI erkende deskundigen met jarenlange ervaring in de markt en een uitgebreide kennisbank om op te tekenen. Onze diensten omvatten:

 • Taxaties van hotel management en franchise bedrijven
 • Onroerend goed belastingaanslag beroep en deskundige rechter getuigenis
 • Expert waardering getuigenis voor afscherming en faillissement
 • Korte vorm jaarlijkse taxaties voor rekening doeleinden, voor investeerders, exploitanten en eigenaren.
 • Haalbaarheidsstudies, uitgevoerd over de hele wereld, op de levensvatbaarheid van nieuwe ontwikkelingen, verbouwingen en bestaande activiteiten.
 • Expert Witness / Huur Reviews / huurverlengingen. Namens verhuurders en huurders, maar ook investeerders en verzekeraars.