Column

Column: HotelSTOP of HotelsTOP!

Blog post By Ewout Hoogendoorn

9:00am 01/04/2018

Share this content

HotelSTOP of HotelsTOP!

Als je in het Mandarijn de klemtoon ergens anders legt, is de betekenis anders. Maar in het Nederlands is dat ook nogal eens het geval. Ik ben voor Hotelstop. Maar dan met de klemtoon op het laatste deel van drie letters –top. Hotelstop met de klemtoon op het middendeel – tel – is een onzalig idee. Of toch niet? Ik houd van logica, dus laat ik dat dan maar gebruiken om het Amsterchinees te vertalen.

De logica laat het volgende zien. Tien, twintig jaar geleden was Amsterdam een zootje, veel buurten waren vervallen, een poging van de gemeente om een nieuw zakendistrict aan de Zuidas te ontwikkelen strandde. De stad had geen uitstraling en geen aantrekkingskracht. Andere internationale steden deden het veel beter. Je denkt dan gelijk aan Londen en Parijs, maar ook Wenen had toen al een goed doordachte strategie om de stad verder op de kaart te zetten en ondanks de relatief geringe omvang mee te laten spelen in de internationale concurrentie.

Maar wat gebeurt er: Amsterdam, gemeente en bewoners, raken geïnspireerd en er ontstaat een briljante strategie om de stad nieuw leven in te blazen. Op een bijzonder professionele manier wordt de stad op zowat alle fronten structureel verbeterd. Niet alleen infrastructuur en gebouwen, maar ook monumentaal (Unesco monument), sociaal en cultureel (herrijzenis van de musea) worden er grote stappen gezet. De Rode Loper wordt bedacht en krijgt vorm, de rosse buurt wordt verkleind en veiliger en de drugsmafia wordt een slag toegebracht. De Zuidas wordt nieuw leven in geblazen en wordt een ongekend succes. Er wordt succesvol op een structurele wijze ingezet op groei van het toerisme en een krachtig beleid wordt gemaakt en uitgevoerd om de bijbehorende noodzakelijke hotelvoorzieningen te ontwikkelen. Dat duurt een jaar of twintig, van 1997 tot 2017.

Dan gaat het faliekant mis. Het was niet echt de bedoeling dat het beleid succesvol was natuurlijk! Weg met die toeristen, weg met alle hoofdkantoren, nieuwe bedrijven en congressen die ze genereren, dat is maar druk vinden sommige bewoners, bah. Nieuw beleid is nodig! Maar ja, stel je voor dat het weer succesvol is, dan hebben we straks echt minder toeristen. Geniale geesten weten de oplossing: we beginnen aan het einde van de keten en roepen een hotelstop af. Dat heeft natuurlijk geen enkele invloed op de groei van de toeristenstroom, integendeel. Dus als dat beleid al succesvol is dan wordt toch het doel absoluut niet bereikt. Hotelprijzen stijgen nog verder, net als de vastgoedprijzen, maar dat is collateral damage. Gemeentepolitiek is toch briljant, als je er even over nadenkt.

Deze column is geschreven voor Hospitality Management

This post is tagged with