Column

Column: Dutch Hotel City Index

Blog post By Ewout Hoogendoorn

9:55am 05/07/2018

Share this content

Dutch Hotel City Index

De hotelmarkt als geheel laat cijfers zien die we nog niet eerder hebben gezien. Bezettingsgraden en kamerprijzen komen inmiddels boven de getallen van het jubeljaar 2007 uit. Het perspectief voor het komende jaar is bijzonder positief dus dat belooft wat! Waar moet je als investeerder met je geld heen, dat over de plinten klotst?

Op de Provada hebben we samen met de ABN AMRO Bank de tweede Dutch Hotel City Index gepresenteerd. De eerste vragen die we ons gesteld hebben bij het opstellen hiervan was: voor wie is die index bedoeld en wat wil je die doelgroep daarmee zeggen? Investeerders zijn in andere zaken geïnteresseerd dan hoteliers zelf en gemeenten of banken hebben ook weer een andere invalshoek. We hebben gekozen om ons met de index richten op investeerders in hotels.

De ranking moet een indicatie geven in welke steden het aantrekkelijk is om te investeren in hotels en in welke steden dat minder of veel minder het geval is. We hebben daarbij zo goed mogelijk gekeken naar zes categorieën: naar de kengetallen van de hotelmarkt zelf, de omvang en groei van het aanbod, de economische ontwikkeling en de demografische ontwikkeling van de stad, wat gebeurt er met commercieel vastgoed, en tot slot naar aandacht voor en concrete ontwikkelingen in duurzaamheid.

Niet verrassend staat Amsterdam op alle staatjes op nummer 1. Die stad is voor Nederland van een aparte klasse, in omvang, economie, toerisme, ontwikkeling, internationale aansluiting. Toch is er duidelijk een onderbouwing om te spreken van ‘De G4’. Utrecht, Den Haag en Rotterdam staan in de top 4 onder Amsterdam, waarbij Utrecht op dit moment in de overall ontwikkeling het voortouw neemt in de ranking. In de groep daaronder is het interessant om te zien dat Almere een zelfde score neerzet als Haarlemmermeer. De Haarlemmermeerse (Schiphol) hotelmarkt is uiteraard beduidend groter en daarmee belangrijker dan die van Almere, maar juist geringe omvang van de markt tegenover de verwachte economische groei, en de relatief geringe hoeveelheid hotelplannen zetten Almere en Haarlemmermeer op een verrassende vijfde en zesde plaats na de G4!

We hebben ons met de Dutch Hotel City Index zoveel mogelijk laten leiden door droge cijfertjes. Daardoor loop je ook aan tegen een lage ranking van een stad als Haarlem, waar je gevoelsmatig mogelijk een hogere plaats van zou verwachten, door de zeer nabije ligging van Amsterdam en de verwachte spin off daarvan. De ranking van de Index biedt een basis, maar het DNA van de investeerder bepaalt de uiteindelijke keuze!

Deze column is geschreven voor Hospitality Management

This post is tagged with