Alle Horwath HTL Producten en Diensten
Wereldwijde marktleider in consulting

Onze ervaring heeft ons geholpen om een breed scala aan producten op markt te zetten en deze te perfectioneren. Onze deskundigheid met betrekking tot deze producten gaat verder dan operationele ondersteuning en/of asset management, onder andere dankzij onze relatie met Crowe Horwath International, een van ‘s werelds grootste financiële dienstverlenende organisaties.

Financiële verantwoording

Wij kunnen u ondersteunen met het volledige proces van financiële verantwoording en het maken van managementoverzichten van uw bedrijf, resulterend in een relevante SWOT analyse. Hieruit kan worden opgemaakt welke elementen binnen uw bedrijf verbeterd kunnen worden.

Taxaties

Hotelaccommodaties moeten worden gewaardeerd op going-concern basis, wat de waardering hiervan een complex vraagstuk maakt. Ons team van gediplomeerde en gecertificeerde specialisten is niet alleen onderlegd in waarderingsmethodologie, maar is ook zeer bekend met de hospitality branche. Hierdoor hebben wij inmiddels een klantenkring opgebouwd, bestaande uit onroerend goed eigenaren, commerciële kredietverstrekkers, verzekeraars en overheden.

Asset Management

Met onze expertise in de gastvrijheidsbranche, uitgebreide operationele ervaring en analytisch vermogen treden wij regelmatig op als vertegenwoordiger van de eigenaar. Met een assertieve aanpak van de uitvoering van strategieën en praktijken om de cash flow te verbeteren, maximaal rendement te realiseren en verbeteringen door te voeren op lange termijn met als doel een de verhoging van de intrinsieke waarde.

Benchmarking

Na al die jaren hebben wij wereldwijd een schat aan informatie verzameld aangaande alle activiteiten die binnen en buiten het hotel plaatsvinden, wat ons in staat stelt om Winst en Verlies rekeningen te benchmarken en onze klanten te adviseren over verbetering van de kasstromen en de productiviteit.

Best Practice Analysis

Onze consultants weten wat er nodig is om te zorgen voor topprestaties op alle gebieden binnen uw bedrijf. We voeren hiertoe analyses en evaluaties uit en geven aanbevelingen ter optimalisatie van interne processen.

Kosten / Baten analyse van investeringen

Met onze brede financiële expertise en jarenlange ervaring van de horeca, kunnen we zorgen voor een grondige en onafhankelijke kosten / baten-analyse van uw investeringsplannen, zodat op basis hiervan uw kapitaal zo efficiënt en effectief mogelijk kunt inzetten.

Fusies en overnames

Onze jarenlange ervaring in meer dan 50 verschillende markten, met zowel enkele vastgoedobjecten als portfolio beleggingen, biedt ons de mogelijkheid deskundig advies te bieden aan kopers en verkopers van hotels en portfolio’s.

Master Planning

Binnen ons netwerk hebben wij veel ervaring opgebouwd met betrekking tot Master Planning. Met behulp van uitgebreide locatie- en marktanalyses, kunnen we de haalbaarheid bepalen van ontwikkelingen, zowel vanuit marketing- als financieel en investeringsperspectief. Wij zijn gewend te werken in teams met uiteenlopende invalshoeken voor het analyseren van grote projecten. Op basis hiervan kunnen beleidsplannen worden opgesteld en de grote lijnen voor het gebruik van delen land worden uitgezet.

Due Diligence

Wanneer principeafspraken zijn gemaakt over de aankoop van een bedrijf en/of vastgoed, is het vaak noodzakelijk een due diligence uit te voeren om te toetsen of het contract strookt met de feiten en cijfers. Dit betreft onderzoek van de financiële situatie, wettelijke verplichtingen, klantgegevens en andere documenten.

Best mogelijke inzet van grond

We onderzoeken of de voorgestelde hotel ontwikkelingen aan alle criteria voldoen. Dit omvat o.a. de wettelijk eisen, bouwkundige eisen, financiële haalbaarheid en een analyse van het gebruik van de grond. Onze rapporten worden gebruikt door banken en andere financiële instellingen, maar wordt ook gebruikt door ontwikkelaars en bouwers bij aanvang van een project.

Hotel Management Company Selectie en contractonderhandelingen

Het selecteren van een beheermaatschappij (voor hotels, resorts en appartementen) en het onderhandelen over een managementcontract zijn essentieel voor het bereiken van de optimale ROI en het onderhouden van intrinsieke waarde. Horwath HTL heeft hier veel ervaring mee en kan u assisteren bij het opzetten van een goed contract.

Insolventie / surseance van betaling

Horeca bedrijven vragen specialistische vaardigheden en een goede bewaking van de cijfers tot op detailniveau. Bij rechtszaken en arbitrage, maar ook bij een financiële herstructurering kan Horwath HTL u assisteren om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Investeringen en desinvesteringsstrategie

Horwath HTL heeft een bewezen track record in het leveren van advies voor een breed scala aan klanten, waaronder banken, onroerend goed en hoteleigenaren en financiële investeerders. We zullen ons richten op een duidelijke beleggingsstrategie die rekening houdt met de huidige marktomstandigheden, wensen van klanten en de business cyclus van de markt in kwestie.

Litigation Support

Wij kunnen u helpen met vele facetten van een rechtszaak. Onze ervaren professionals hebben expertise op het gebied van exploitatie, marketing, financiën, taxaties, investeringen en verkoop en ontwikkeling. Ons team bestaat mede uit gecertificeerde accountants die kunnen helpen bij geschillen in private en publieke ondernemingen of audit vraagstukken. Onze taxatiediensten kunnen ondersteunend werken met betrekking tot leningen, faillissementen, herfinanciering, trainingen en andere bijkomende zaken in verband met de waardebepaling. Onze consultants kunnen heldere strategieën ontwikkelen en als getuige-deskundigen optreden in rechtszaken.

Ondersteuning bij aanvragen leningen

Onze adviseurs werken met u samen voor de aanvraag en onderbouwing van leningen bij financiële instellingen.

Markt-en financiële haalbaarheidsstudies

Horwath HTL staat bekend om de inzichtelijke en onafhankelijke haalbaarheidsstudies. Wij bieden een onpartijdige en goed onderbouwde beoordeling van de haalbaarheid van projecten voor eigenaren, ontwikkelaars, investeerders, exploitanten, kredietverstrekkers en andere belanghebbende. Het identificeren en definiëren van de specifieke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsanalyse. Wij bieden voor de uitvoering hiervan een ongeëvenaarde kennis van de markt en concurrentieverhoudingen. Deze is gebaseerd op onze regionale ervaring, vele marktonderzoeken en analytische capaciteiten. We kunnen aanbevelingen doen met betrekking tot het concept en de benodigde faciliteiten, met als doel op de langere termijn concurrentievoordelen en cashflow, en daarmee de waarde van het totaal te maximaliseren.
Een geloofwaardige haalbaarheidsstudie is een belangrijke eerste stap in een project en wordt meestal vereist door:

 • Eigenaren en ontwikkelaars voor interne projectevaluatie
 • Financiële instellingen en investeerders voor investeringsbeslissingen
 • Hotel Management organisaties voor projectevaluatie
 • Architecten en ontwerpers voor facilitaire eisen en ontwerp parameters
 • Market Entry Strategy

  We beschikken over een netwerk van plaatselijke experts in kantoren over de hele wereld, met veel ervaring en kennis van hun thuismarkten. Op basis van hun expertise kunnen wij een relevante analyse opstellen voor de toegang tot een markt, op basis van het aanbod, merkverzadiging, mogelijkheden binnen een bepaald marktsegment, SWOT-analyse en uw financiële doelstellingen.

  Operationele Reviews

  Bij operationele reviews wordt een intensieve analyse uitgevoerd met betrekking tot interne processen binnen een hotel. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van operationele strategieën om de winstgevendheid te verbeteren en bevat mogelijk:

  • Evaluatie van de markt van het hotel en verbeteringsvoorstellen voor positionering
  • Analyse van marketing, sales, financiële geschiedenis, budgetten, beleid, procedures, arbeidsovereenkomsten, CV’s van de belangrijkste leden van het managementteam en andere documenten die betrekking hebben op het functioneren van het hotel.
  • Interviews met managers, afdelingshoofden en geselecteerde lijnmedewerkers om hun verantwoordelijkheden en manieren van werken te bepalen
  • Het beoordelen van de diverse systemen, controles, inkomsten genererende processen, voorstellen voor kostenbeheersing, cash flow doelstellingen, benchmarking prestaties en inzicht in inkomsten en uitgaven.
  • Vertegenwoordiging van de eigenaar in beroepszaken met betrekking tot onroerende zaakbelasting
  • Waarden van onroerend goed zijn drastisch gedaald in de afgelopen paar jaar en eigenaren streven om hun onroerende zaakbelasting te verminderen. Om dit te bereiken is vaak een expert beoordeling van de waarde van uw hotel gewenst, die uw fiscaal adviseur kan gebruiken om argumenten te bieden aan de belastingdienst

  Horwath HTL heeft vele hotel taxaties uitgevoerd en beschikt deskundig personeel dat taxaties uitvoert van grond en opstallen kan uitvoeren. Ook worden we vaak ingezet om een second opinion uit te voeren op door anderen opgestelde taxaties.

  Beoordeling Voorfinanciering

  Wij bieden kredietnemers en kredietgevers praktisch advies aangaande voorfinanciering van uitbreiding, overname en/of wijziging van een bestaande faciliteiten.
  Wij kunnen u adviseren over alle aspecten van subsidieaanvraag, beoordeling van de onderliggende gezondheid van een bedrijf, beveiligings- en servicemogelijkheden, bescherming van kredietgever, structuur en prijzen voor bepaalde voorzieningen. We kunnen ook een belangrijke rol spelen als tussenpersoon om te waarborgen dat zowel lener als uitlener de risico’s, prijzen en toekomstverwachtingen begrijpen.

  Concept Ontwikkeling

  Met onze ervaring van vele duizenden hotel en mixed-use ontwikkelingen, zijn wij uniek gekwalificeerd om u te helpen met het ontwikkelen van het concept voor uw project. De service die wij bieden heeft betrekking op het mobiliseren van de beste ontwerpers, architecten en projectmanagers.

  Project kapitalisatie en financiële structurering

  Wij kunnen u op de volgende manier helpen met de financiering van projecten:

  • Geavanceerde financiële modellering biedt uitgebreid advies over de meest kosteneffectieve financiële structurering en financiering van projecten combinaties.
  • Financiële bedrijven en instellingen kunnen vragen om onze zeer gerespecteerde haalbaarheidsstudies of waardering van activa.
  • We hosten (inter)nationale conferenties en evenementen die het samenbrengen van de grootste spelers in de industrie, met inbegrip van ‘s werelds top hotel management bedrijven, investeerders, geldschieters en ontwikkelaars, om opkomende regionale en internationale trends binnen dit netwerk te bespreken.

  Herpositioneringsstrategie en -analyse

  Wij kunnen u adviseren in de ontwikkeling van een herpositioneringsstrategie, met als doel de waarde van een eigenschap te maximaliseren. Een verandering van marktomstandigheden, eigendom en branding kunnen allemaal bijdragen tot ondermaats resultaat. Onze ervaren teams werken met eigenaren om de problemen te identificeren, geven advies en helpen om een strategie uit te voeren.

  Waardering van resterend land

  Horwath HTL taxateurs zijn experts in waardering van land. Onze expertise schuilt in in de schatting van de inflatie, financiën, rente en de kasstroom voor een bepaalde termijn.

  Strategisch Management en Planning

  Onze ervaring in strategische planning en uitvoering is uitgebreid en we kunnen samenwerken met uw management team, of direct met de Raad, om uw strategische en change management strategie te evalueren.

  Ontwikkeling van het toerisme Strategie

  We werken samen met lokale of nationale toeristische organisaties, landen, regio’s of gemeenschappen, die een grondige diagnose van het gebied in kwestie, en een voorstel voor het ontwikkelen van een toerisme en recreatie strategie met een vijf tot tien jaar actieplan. Indien gewenst kunnen wij ook een masterplan voor strategische locaties en het uitvoeren van een audit van de bestaande toeristische activiteiten. De verdere werkzaamheden kunnen onder meer de ontwikkeling van een merkstrategie voor het gebied en de tenuitvoerlegging ervan in een een tot drie jaar.

  Toerisme Economische Impact Studies

  Onze rapporten overwegen een heel scala aan effecten, met inbegrip van de inkomsten die rechtstreeks door het toerisme, het indirecte effect van nieuwe werkgelegenheid en spin-off voordelen zoals verhoogde belastinginkomsten en nieuwe investeringen. Daarnaast zijn we in staat de ontwikkeling van een actieplan om ervoor te zorgen dat uw grondgebied alle potentiële economische voordelen maximaliseert.

  Toerisme Ontwikkelings Strategieën

  We werken veel samen met plaatselijke en nationale toerismeorganisaties en gemeentes. Wij helpen deze partijen om inzicht te krijgen inzake het hotellandschap van een bepaalde regio en met het schrijven van een toerismestrategie voor de toekomst of de (her)positionering van een organisatie of gemeente als merk. Naast het schrijven van een strategie, kunnen wij ook worden ingezet voor het toetsen en verbeteren van een dergelijk rapport.

  Toerisme Brand Strategy

  Onze wereldwijde aanwezigheid geeft ons een uniek perspectief op de uitdagingen van het creëren van een sterk merk dat in een stevig concurrerende markt excelleren. Wij bieden eventueel ook een grondige analyse van uw bestaande grondgebied, de merkwaarden, identiteit en een strategisch plan voor het bereiken en handhaven van een effectieve positionering.

  Transacties en begeleiding

  Als vertegenwoordiger van de koper of verkoper treden wij op om transacties zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Dat geldt ook voor het adviseren over due diligence of in begeleiding tijdens uitdagende financiële stadia, wanneer grote vaardigheid en subtiliteit wordt gevraagd.

  Taxatie

  Of het nu gaat om één gebouw of een gehele internationale portefeuille, kunnen wij zorgen voor een onafhankelijke en eerlijke marktwaardering. Ons team bestaat uit RICS erkende deskundigen met jarenlange ervaring in de markt en uitgebreide kennis. Onze diensten omvatten:

  • Taxaties van hotelmanagement en franchisebedrijven
  • Onroerend goed voor belastingaanslag en deskundige rechtersgetuigenis
  • Expert waardering getuigenis voor inzake faillissement
  • Jaarlijkse taxaties voor rekeningdoeleinden, investeerders, exploitanten en eigenaren.
  • Haalbaarheidsstudies met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen, verbouwingen en bestaande activiteiten.
  • Getuigenexpert / Huurbeoordeling / huurverlengingen. Namens verhuurders en huurders, maar ook investeerders en verzekeraars.