Hilversum, 1 juli 2010

Horwath HTL presenteert voor de zesde keer het GOSTA rapport: een uitgave met de kerncijfers van de markt en financiële situatie van Nederlandse golfbanen.

Golfbanen werken aan herstel

De Nederlandse golfbanen hebben geleden onder de economische crisis, maar de baanbezetting neemt weer toe. Dit blijkt uit het GOSTA 2010 rapport, dat volgende week wordt gepubliceerd door onderzoeksbureau Horwath HTL in samenwerking met brancheorganisatie NVG en de NGF.

Uit het onderzoek onder 54 golfbanen blijkt dat het gemiddelde aantal rondes dat op de golfbanen wordt gespeeld weer toeneemt. Tussen 2005 en 2008 is het aantal gespeelde rondes op commerciële 18-holes golfbanen gedaald van 47.000 tot minder dan 43.000, een daling van 8,7%. In 2009 is het aantal rondes met 6,2% gestegen tot ruim 45.500. De bezettingsgraad van de gemiddelde commerciële 18-holes golfbaan komt daarmee op 58% in 2009. De bezettingsgraad van 9-holes banen steeg van 49% in 2008 naar 52% in 2009. De 27-holes banen doen het met een bezettingsgraad van 51% ook beter dan in 2008.

In vergelijking met commerciële banen is het op de 18-holes verenigingsbanen minder druk, maar ook hier neemt de bezettingsgraad toe: van 38% in 2008 tot 41% in 2009. Op 9-holes verenigingsbanen steeg de bezettingsgraad van 53% tot 55%.

Prijzen gestegen

De prijs voor het lidmaatschap van een 18-holes golfbaan bedraagt op jaarbasis circa € 950. Voor een 9-holes golfbaan is dat € 650, op een 27-holes baan ook € 950. Tussen 2005 en 2009 zijn de lidmaatschapsprijzen met gemiddeld 20-30% gestegen.

Ook voor vrije golfers, die op rondebasis betalen, liggen de prijzen hoger. De gemiddelde greenfee (prijs per ronde) bedraagt voor een commerciële 18-holes baan € 51 op weekdagen en € 58 in het weekeinde. Ten opzichte van 2005 zijn de greenfees met gemiddeld 21% toegenomen. Op 18-holes verenigingsbanen zijn de prijzen doordeweeks even hoog, maar in het weekend ligt de greenfee gemiddelde 7% lager.

Horeca op golfbanen

De horeca op de Nederlandse golfbanen wordt steeds professioneler ingericht en levert ook een steeds grotere omzet voor de banen. De gemiddelde omzet op een 18-holes golfbaan was € 775.000 in 2009, een stijging van 7% ten opzichte van 2008 en een stijging van 41% ten opzichte van 2005. Op 9-holes banen was de gemiddelde horeca-omzet sinds 2005 met 29% gestegen, tot bijna € 300.000 in 2009. In vergelijking met andere horeca-bedrijven liggen de kosten in het clubhuis hoog. Hierdoor bedraagt de afdelingswinst voor het clubhuis op 18-holes banen slechts 23%, terwijl op 9-holes banen gemiddeld slechts 8% van de horeca-omzet overblijft. Een belangrijke reden voor de hoge kosten is dat het clubhuis veelal 7 dagen per week geopend is, met vaak onrendabele openingstijden, terwijl het voor de omzet vrijwel volledig afhankelijk is van het baanbezoek.

Winst licht gestegen

Ondanks de economische crisis is de winstgevendheid op commerciële golfbanen niet afgenomen. De totale omzet op een gemiddelde commerciële 18-holes golfbaan bedroeg in 2008 € 2,6 miljoen. Daarmee komt de totale omzet per gespeelde ronde, inclusief horeca, golfschool en overig, uit op € 61. Op 9-holes banen is de totale omzet echter aanzienlijk lager: € 1.089.000 per jaar, of € 51 per gespeelde (18-holes) ronde. De totale omzet op 18-holes banen is ten opzichte van 2005 grotendeels gelijk gebleven, ondanks het lagere aantal rondes. Voor een deel komt dit door de omzet van de horeca, die steeds vaker direct bij de golfbaan terecht komt omdat de horeca niet meer verpacht wordt. Daarnaast spelen de toegenomen lidmaatschapsgelden en greenfees een rol.

De netto-winst op golfbanen is in 2008 toegenomen ten opzichte van 2005. De netto-winst voor een 18-holes commerciële golfbaan is gestegen van € 288.000 in 2005 tot € 311.000 in 2008, een stijging van 8%. De 9-holes commerciële banen laten eveneens een lichte winststijging zien, van € 106.000 tot € 110.000. Op 9-holes verenigingsbanen is de winst gestegen van € 17.000 tot € 22.000, terwijl de 18-holes verenigingsbanen een lichte winstdaling laten zien van € 91.000 tot € 83.000. De winstcijfers voor 2009 zijn nog niet bekend, maar gezien de hogere omzetten is de verwachting dat deze beter zullen uitpakken dan in 2008.

Recordaantal deelnemers

Door het record aantal deelnemers is de representativiteit sterk verbeterd. Daarmee ontstaat een goed beeld van de financiële situatie van de golfbranche, wat steeds belangrijker wordt bij het komen tot een verantwoorde exploitatie van golfbanen.

Jacqueline Lambrechtse, voorzitter NVG: “Het is verheugend te zien dat een recordaantal golfbanen dit jaar heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het rapport, wat de validiteit van de gegevens verhoogt. Het is een vervolgstap in de professionalisering van de branche.

Ronald Pfeiffer, voorzitter NGF: “De totstandkoming van het GOSTA rapport is een goede zaak voor golf in Nederland. Het is goed te constateren dat zowel de verenigingsbanen als de commerciële golfbanen hebben meegewerkt aan het rapport.”

Ewout Hoogendoorn, director Horwath HTL: “We zien de golfbranche door de jaren heen sterk professionaliseren. Dat is de rentabiliteit en de positionering in de markt ten goede gekomen.”

GOSTA 2010

Het GOSTA 2010 (GOlfbaanSTAtistieken) is een uitgave van Horwath HTL in samenwerking met de NVG (Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties) en NGF (Nederlandse Golf Federatie). Het rapport is gebaseerd op een enquête onder 54 respondenten en heeft betrekking op de boekjaren 2008 en 2009. Dit is de 6e editie van het GOSTA rapport, dat sinds 1996 door Horwath HTL wordt uitgebracht. De invoering van het rapport is een belangrijke stap geweest om termen als bezettingsgraad, kostprijs per ronde en rendement op vermogen te introduceren. Door het toegenomen begrip is de exploitatie van golfbanen professioneler geworden en zijn veel golfbaaneigenaren erin geslaagd een strategie te ontwikkelen die leidt tot een hoger rendement. Een woord van dank gaat hierbij uit naar de eigenaren en managers van banen en naar besturen van verenigingen die bereid zijn geweest om tijd en moeite te investeren in het ter beschikking stellen van hun gegevens. Zonder deze inspanningen was het 6e GOSTA rapport niet gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco van Bruggen [email:mvanbruggen@horwath.com].

U kunt het GOSTA 2010 rapport bestellen middels het bestelformulier.

 
Profile Image
About The Author

Marco van Bruggen

Business Recovery, Tourism, Valuations, Transactional Advice, Asset Management, Planning & Development
As senior consultant with Horwath HTL, Marco van Bruggen has carried out over 150 market analyses, feasibility studies and valuations for stand-alone and mixed-use projects including hotels, meeting centres, golf courses and leisure facilities in The Netherlands, Belgium and Luxembourg. Notable projects include a study into the hotel market in all 10 municipalities along the Flemish coast, an analysis of hotel development potential and opportunities in the Dutch province of Zeeland and a feasibility study for the extension of hotel and conference facilities of Novotel Amsterdam. Additionally, Marco organises and coordinates all annual and bi-annual market statistics available from Horwath HTL Benelux, including the annual Hotel Statistics (HOSTA). Marco also maintains press relations for Horwath HTL and has written articles for publications such as Hospitality Management, NRIT Magazine and Global Hotel Network.
Senior Consultant @ The Netherlands
view my profile...