GOSTA

Het GOSTA rapport geeft een overzicht van de gemiddelde financiële exploitatie van de Nederlandse 9, 18 en 27 holes golfbanen. Het GOSTA 2010 rapport is in juli 2010 gepubliceerd.

Zoals ook het geval is bij HOSTA (de jaarlijkse HOtel STAtistieken) is het rapport gebaseerd op een uitgebreide vragenlijst. Voor het GOSTA rapport 2010 had die betrekking op boekjaren 2008 en 2009. Hieronder vindt u een beschrijving van het GOSTA 2010 rapport.

Doordat zowel de NVG als de NGF participeren in dit onderzoek, is het mogelijk geweest om alle golfbanen in Nederland te benaderen. Horwath HTL heeft 54 enquêtes retour ontvangen die geschikt waren om geheel dan wel gedeeltelijk met de gevraagde gegevens te participeren in het onderzoek. Van deze enquêtes was 30% afkomstig van 9-holes banen, en 57% van 18-holes banen. De overige enquêtes waren afkomstig van 27-holes banen.

Nu dit onderzoek voor de zesde keer heeft plaatsgevonden, kunnen voorzichtige trendanalyses gemaakt worden. Ook is het vertrouwen in de gepresenteerde cijfers groter geworden.

Evenals de vorige uitgave, heeft het hoge aantal deelnemers het mogelijk gemaakt om een uitsplitsing te geven van statistieken naar zowel 9-holes als 18-holes golfbanen. Bovendien zijn statistieken over 27-holes banen opgenomen.
De inhoud van het zesde GOSTA rapport wordt gekenmerkt door een vergelijkbare opbouw van de inhoud ten opzichte van de vorige edities. Getracht is om naast de uitwerking van de exploitatiecijfers tevens een kwalitatieve uitwerking op te stellen, die op een aantal zaken wat dieper ingaat.

Horwath HTL bedankt die clubs en exploitanten, die bereid zijn geweest om de gegevens op de gevraagde wijze aan te leveren, alsmede de besturen en directie van de NVG en NGF voor hun onmisbare steun en medewerking.

Het GOSTA 2010 rapport kan worden besteld met behulp van het bestelformulier.

Lees hier het persbericht over het verschijnen van het rapport.

 
Profile Image
About The Author

Marco van Bruggen

Business Recovery, Tourism, Valuations, Transactional Advice, Asset Management, Planning & Development
As senior consultant with Horwath HTL, Marco van Bruggen has carried out over 150 market analyses, feasibility studies and valuations for stand-alone and mixed-use projects including hotels, meeting centres, golf courses and leisure facilities in The Netherlands, Belgium and Luxembourg. Notable projects include a study into the hotel market in all 10 municipalities along the Flemish coast, an analysis of hotel development potential and opportunities in the Dutch province of Zeeland and a feasibility study for the extension of hotel and conference facilities of Novotel Amsterdam. Additionally, Marco organises and coordinates all annual and bi-annual market statistics available from Horwath HTL Benelux, including the annual Hotel Statistics (HOSTA). Marco also maintains press relations for Horwath HTL and has written articles for publications such as Hospitality Management, NRIT Magazine and Global Hotel Network.
Senior Consultant @ The Netherlands
view my profile...