Compensation and benefits

Voor elke functie worden gemiddeldes, minima en maxima van salaris, bonus en secundaire voorwaarden gegeven, uitgesplitst naar grootte en prijsklasse van het hotel. Ook wordt aangegeven waar de secundaire voorwaarden precies uit bestaan. Daarnaast wordt in een regressieanalyse voor een aantal functies onderzocht hoe het salaris samenhangt met de grootte van het hotel en de resultaten.

Human Resources Management vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering in elke branche, maar is essentieel in de hotellerie. Het succesvol opereren in de gastvrijheidbranche staat of valt immers met de gastvrijheid die wordt waargenomen door de gasten, en die allereerst moet worden uitgedragen door de gastheer of -vrouw: het personeel. Het personeel blijft centraal staan in de strategische vraagstukken van de hotelier: of het nu gaat om het vinden en binden van personeel op een krappe arbeidsmarkt, het wel of niet payrollen om de administratieve druk te verlichten, of de juiste mate van arbeidsflexibiliteit om te kunnen inspelen op een fluctuerende markt.

De rapportage maakt, samen met het HOSTA rapport (met markt- en financiële kengetallen van de hotelsector) en het GOSTA rapport (met markt- en financiële kengetallen van golfbanen), deel uit van de reeks statistieken die worden samengesteld door Horwath HTL. Door deze analyses met een terugkerende regelmaat uit te voeren, wordt in de loop der jaren een trendanalyse mogelijk.

De hoogte van het salaris is voor velen een belangrijke stimulans om tot een bepaalde prestatie te komen. De secundaire arbeidsvoorwaarden, bonussen en in centives, mits adequaat opgezet, kunnen tot een verdere verbetering van deze prestaties leiden. Het is echter vaak lastig om duidelijk te krijgen of hetgeen het personeel wordt geboden, in verhouding staat met wat in de gehele markt wordt geboden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen als leidraad gebruikt worden om vast te stellen hoe de personeelskosten van uw bedrijf zich verhouden tot de markt. Tevens kunnen de uitkomsten bruikbaar zijn als referentiekader bij toekomstige contractbesprekingen.

Dit rapport pretendeert niet de landelijke gemiddelden van de branche weer te geven; de kengetallen zijn gebaseerd op de beschikbare gegevens van de deelnemende hotels. Bedragen zijn aangegeven verdeeld naar sterrensegment en aantal kamers. Verder zijn in de overzichten opgenomen de salarissen zoals deze voor de gekozen functiegroepen zijn vastgesteld in de CAO geldend per 1 januari 2010. Voor het gemiddelde is hierbij uitgegaan van het gemiddelde aantal functiejaren.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de participerende hotels. Zonder hun bijdrage had deze studie niet tot stand kunnen komen.

Een nadere analyse van de uitkomsten van het Compensation & Benefits 2011 rapport vindt u in het artikel dat gepubliceerd is door Hospitality Management.

Het rapport kan met behulp van het bestelformulier verkregen worden.

 
Profile Image
About The Author

Ewout Hoogendoorn

Business Recovery, Tourism, Valuations, Transactional Advice, Asset Management, Planning & Development
Ewout Hoogendoorn is owner and managing director of Horwath HTL Benelux, member of Crowe Horwath International. Crowe Horwath International is an international organisation of accountants, tax consultants and management consultants. The management consultancies have a strong focus on Hotel, Tourism and Leisure Industries with 50 offices worldwide and approximately 350 people. Ewout studied architecture and Business Administration in Delft and has 29 years of experience in developing and implementing strategies, project management, market research and development of market strategies in the following sectors: building industry (5 years), general consultancy (6 years), and hotel tourism and leisure industries (18 years). Horwath HTL presents marketing and financial figures of the Benelux hotel industry at an annual conference initiated and chaired by Ewout as of 1998, and sponsored by ING Bank. Ewout maintains strong relationships with the hospitality desks of all major Dutch banks and a number of foreign banks. As Horwath takes a leading position in consulting to the hotel industry, Ewout is involved in almost all major Dutch hotel developments. He enjoys working based on facts and figures, and is inspired by turning that knowledge into an instrument for active change management. A quote which particularly appeals to him is the following: ‘At the end of the day, a fine balance needs to be secured between the ‘soft’ and ‘hard’ sides of an organization.’
Director @ The Netherlands
view my profile...